Kateřina Ducháč

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    


Vedoucí UMlabu – kreativní laboratoře UMPRUM

Kateřina se zaměřuje na mezioborovou spolupráci, konkrétně na propojení uměleckých oborů s byznysem a technologiemi. V oblasti kreativního průmyslu je aktivní již několik let, v současné době pracuje na UMPRUM – Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Tam má na starosti vnější spolupráci školy, založila UMlab – kreativní laboratoř UMPRUM a věnuje se i autorskému právu.

Spolupracuje s pražskou Galerií Kuzebauch a v minulosti pracovala v neziskové organizaci Aspen Institute Central Europe. Přispívá do časopisů Forbes či Material Times, pro které píše články o umění, designu a architektuře.
Head of UMlab – Creative Laboratory at UMPRUM

Kateřina focuses on interdisciplinary cooperation, specifically on fostering a dialogue between the arts and business or technology. She has been active in creative industries for several years and currently works and UMPRUM – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague where she oversees partnerships and collaboration with industry. She founded UMlab – creative laboratory at UMPRUM and deals with intellectual property law.

She cooperates with Kuzebauch Gallery in Prague and is a part of Aspen Institute Central Europe network. She contributes to Forbes or Material Times magazines, where she writes about art, design, and architecture.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram