Cena
kreativních hrdinů

Oceňujeme vliv kreativního myšlení.
Oceňujeme lidi, kteří stojí za inovacemi, jež mají udržitelný pozitivní dopad na jednotlivce, společnost a životní prostředí.
Nominace pro třetí ročník jsou otevřené.
Nominujte Kreativní hrdiny České republiky 2024 ... 
Druhý ročník Ceny kreativních hrdinů vyvrcholil 13. dubna 2023.
Cena kreativních hrdinů nezná poražené, zvítězili všichni. Kdo získal ocenění Super hrdina 2023? Kdo jsou vítězové jednotlivých kategorií? Zveme vás, podívejte se sami, jak to celé vypadalo...
Udílení cen druhého ročníku Ceny kreativních hrdinů se opět uskutečnilo v Konferenčních prostorech ŠKODA Muzea Mladá Boleslav. Prohlédněte si fotogalerii slavnostního večera...

Co je...

Kreativita?
Kreativní průmysl?
Význam a hodnota kreativního průmyslu?
Pro mnoho lidí je kreativita vágní pojem, který souvisí s tvorbou originálních předmětů a nápadů. Nejdůležitější surovinou jsou často znalosti nebo informace. „Inovace“ se také často zmiňuje v souvislosti s kreativitou.
 
Kreativní průmysl zahrnuje inovativní nebo průkopnické produkty, ale také inovativní výrobní procesy a obchodní modely. Kreativita není jen užitečný produkt. Výsledek kreativity má často také symbolickou a/nebo společenskou hodnotu.

Kreativita je zásadní pro realizaci prosperující, udržitelné a inovativní společnosti.
Jako soubor různých tržně orientovaných kulturních odvětví – od módy po architekturu a od her až po tanec – je kreativní průmysl zdrojem aplikované kreativity. Kreativní průmysl dokáže pochopit složité problémy a představit nečekaná řešení, často s využitím nejnovějších technologií.

Kreativní průmysl se vyznačuje svou dynamikou: je vynikajícím příkladem vzkvétající síťové ekonomiky malých a středních podniků (SME), osob samostatně výdělečně činných a start-upů, vedle menšího počtu větších organizací.
 
Kreativní průmysl chápe složité (sociální) problémy, představuje myšlenky, vytváří inovace a nabízí řešení, která – kromě toho, že slouží ekonomickému zájmu – slouží zájmům jednotlivců, společnosti nebo životního prostředí.
Kreativní průmysl patří v Nizozemsku mezi nejvlivnější odvětví. V roce 2011 označila nizozemská vláda kreativní průmysl za jeden z devíti špičkových sektorů, díky nimž bude Nizozemsko inovativnější. Prostřednictvím společností a za přispění vědy investuje vláda do posílení tohoto odvětví. Cílem nizozemské vlády je, aby nizozemská ekonomika byla nejkreativnější v Evropě.
To úzce souvisí s ambicí české vlády stát se jedním z nejinovativnějších národů v Evropě, který je poháněn vizí Česká republika: Země pro budoucnost.
 
Kreativní průmysl je jedním z nejrychleji rostoucích a nejvlivnějších odvětví evropského hospodářství. Síla kreativního průmyslu spočívá v jeho schopnosti inovovat a vytvářet hodnotu: kreativní společnosti rozvíjejí inovativní nápady, produkty, služby, systémy, strategie a pracovní metody. Mohou nahlížet na složité problémy a společenské výzvy novými způsoby a umožnit rozvoj vysoce kvalitních inovací.

Tvůrčí průmysl posiluje inovační kapacitu země. Díky své inovativní síle a nápadité síle dokáže lidi propojit, aktivovat a dát jim důvěru ve svět zítřka. Toto odvětví je zásadním článkem při poskytování odpovědí na hlavní sociální otázky a nabízí smysluplný smysl pro nové technologické možnosti.

Proč
Cena
kreativních

hrdinů?

„Potřebujeme více kreativců v zasedacích místnostech velkých společností" 
Předseda poroty Creative Heroes Award Netherlands 2019, Taco Schmidt
Pro maximální využití schopností tvůrčího odvětví je důležité expandovat do dalších sektorů ekonomiky. Spolupráce mezi stranami v kreativním průmyslu i mimo něj není vždy samozřejmá, ani po stránce obsahu, ani po stránce finanční. Jejich světy a pracovní postupy se k sobě pomalu přibližují, ale oddělenost zůstává. Relevantní poznatky a vývoj v kreativním sektoru si cestu z něj najdou jen příležitostně.

Kreativní průmysl je motorem, který do podnikání a společnosti vnáší inovace. Stále existuje svět, který zvítězí, jakmile kreativitu začlení v širším měřítku. Věříme, že Cena kreativních hrdinů zde hraje klíčovou roli.

Kdo je kreativní hrdina?

Společnost se rychle mění a potřebuje flexibilní, pohotové profesionály se schopnostmi, které vyhovují 21. století. Kreativní hrdina je ztělesněním pozitivního dopadu, který nastal. Věříme, že odměnou vedoucí osoby odměňujeme zdroj nového status quo nebo odvahu těchto lidí postavit se za změnu v tomto světě.

Co je přínos?

Vede aktivita (nyní nebo v brzké době) tvůrčího hrdiny ke změně, která představuje nový pozitivní status quo pro lidi, životní prostředí nebo společnost?
Kromě ekonomického zájmu (nový status quo musí mít solidní obchodní argument, aby měl právo existovat), nový status quo musí sloužit také lidem, životnímu prostředí nebo společnosti.

Nom

inace

Kdo může být nominovaný do některé z kategorií Ceny?
Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na kreativitu, jejímž výsledkem je hmatatelné řešení. Řešením může být fyzický komerční produkt, ale také digitální produkt, služba, budova nebo skupinové hnutí.
Každý, kdo splňuje tyto kritéria, může být nominován.

kategorie

1 : 1 ocenění

Přínos na osobní úrovni
Přínos pro jednotlivce, resp. pro více jednotlivců – každého z nich zvlášť. Příkladem je vítěz této kategorie v Nizozemsku z roku 2019, MindAffect, který vyvinul software umožňující lidem s Locked-in syndromem komunikovat s jejich nejbližšími.

1 : 1 000 ocenění

Přínos na místní úrovni
Přínos pro menší sociální strukturu, jako je škola, sousedství, organizace nebo specifická skupina lidí. Příkladem je ShelterSuit od Base Timmera, který zaměstnává syrské uprchlíky v Nizozemsku: vyrábí zimní vybavení z vyřazených látek (oblečení, stany, spací pytle) pro lidi bez domova.

1 : 100 000 ocenění

Přínos na regionální úrovni
Simone Post získala Cenu kreativních hrdinů v této kategorii za svůj designový přístup k řešení zbytkového odpadu. Kombinuje v něm tradiční řemeslné zpracování s principy cirkulární ekonomiky, čímž pomáhá velkým firmám změnit zavedený způsob uvažování a lépe nakládat se zbytkovým odpadem.

1 : 1 000 000 ocenění

Přínos na národní úrovni
Projekt FarmFlowerFragrances, jehož autorkou je nizozemská umělkyně Claudy Jongstra, podporuje farmáře v pěstování široké škály plodin, čímž se na pole vrací ekologická rovnováha a s ní také pestrobarevné květiny, včely a motýli. Takto zcela ekologicky a udržitelně vypěstované vůně tak vytvářejí obrovský prostor pro biodiverzitu. Tato kombinace Claudy přinesla Cenu kreativních hrdinů v kategorii přínosu na národní úrovni.

1 : 1 000 000 000 ocenění

Přínos na mezinárodní úrovni
Bojan Slat se stal díky svému projektu OceanCleanup vítězem této kategorie v Nizozemsku v roce 2017. V roce 2019 se jím stal Lex Hoefsloot se svým solárním vozem LightyearOne. Oba kreativní hrdinové byli během slavnostních udílení cen zároveňzvoleni Superhrdiny. LightyearOne má potenciál snižovat emise CO2, převést velkou část slunečního záření na kilometry a po většinu roku funguje soběstačně.

Partneři

platinum

IMPACT HUB

Gold

Silver

PARTNEři

Hlavní mediální partner

Design partner

Cateringový partner

STAŇTE SE PARTNEREM
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram