NominaCE
/ NominaTIONS

Zadejte svou nominaci pro ocenění Kreativní hrdina České republiky 2021

Submit your nomination for the Creative Heroes Award 2021, Czech Republic

Ukončení nominací 24. března 2021
/ Nominations end on 24 March
Je možné nominovat sám sebe/ It is possible to nominate oneself
Vykazuje dílo této osoby známky odlišného způsobu myšlení? Je dílo inspirativní i pro ostatní? Poskytuje dílo řešení společenského, ekonomického, politického nebo sociálního tématu či problému? Odráží dílo vizi, podnikavost, řemeslný um nebo průlomové vědecké myšlení? Je dílo multidimenzionální? Má dílo přesah do více oblastí? Byla navázána spolupráce a vznikly smysluplné vazby? Které výsledky či příklady dokazují jeden či více z výše uvedených aspektů?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 7 files.
jpg, jpeg, pdf, png
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram