Alena Huberová

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Trenérka I TEDxSpeaker I Zakladatelka SHELeads

Patnáct let v korporátní aréně na pozicích v marketingu, prodeji a komunikaci, žijící v pěti různých zemích v Evropě a Asii. Alena spolupracovala s více než 400 firemními manažery a zakladateli společností, aby jim pomohla rozvinout silné komunikační schopnosti a dovednosti vlivu.

V roce 2017 se zaměřila na ženy, kterým pomáhala uspět v manažerském úsilí a přitom nikdy nezapomněla, kým jsou. Její charakteristikou je online program SHELeads, který k vedení zaujímá holistický přístup. Tento program je určen pro ambiciózní manažerky, které chtějí využít své silné stránky v práci, být skvělým vzorem svému týmu a současně si uchovat i život mimo práci.
Trainer I TEDxSpeaker I Founder of SHELeads

Fifteen years in the corporate arena with roles in marketing, sales, and communication, living in five different countries across Europe and Asia. Alena has worked with 400+ corporate executives and company founders to help them develop strong communication and influencing skills.

In 2017 she turned her focus on women, helping them succeed in their managerial endeavours while never forgetting who they are. Her online signature programme SHELeads takes a holistic approach to leadership. It is designed for ambitious female executives who want to leverage their strengths at work, be great role models for their teams and have a life beyond work.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram