Kateřina Tygl

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Marketingová konzultantka a mentorka. Zakladatelka komunity Ženy v byznysu.

Kateřina se věnuje online projektům a marketingu od roku 2011. Prošla firmami jako je L’Oréal či Digimind, kde z Paříže vedla marketingové oddělení s pobočkami v USA, Singapuru, Francii a Maroku. Z vlastního podnikání je to digitální agentura Stario, kde byla spoluzakladatelkou a ředitelkou celé agentury. Nyní pomáhá klientům s nastavením jejich marketingu.

Založila platformu Ženy v byznysu, která podporuje a propojuje podnikatelky, manažerky a ženy na volné noze. Pořádá s Alenou Barnovou konferenci Ženy v byznysu.

Kateřina také buduje vlastní projekt zaměřený na detabuizování ženského intimního zdraví a intimity celkově. První pilíř tvoří prodyšné spodní, které je zároveň sexy pod značkou la malina. Dále je to Intim market či online zpovědnice.
Marketing consultant and mentor. Founder of the Women in Business community.

Kateřina has been working on online projects and marketing since 2011. She has worked for companies such as L'Oréal and Digimind, where she led the marketing department from Paris with offices in the US, Singapore, France, and Morocco. From her own business, Stario is a digital agency where she was co-founder and CEO. She now helps clients set up their marketing.

She founded the Women in Business platform, which supports and connects female entrepreneurs, managers, and freelancers. She organises the Women in Business conference with Alena Barna.

Kateřina as well builds her own project focused on detabualizing women's intimate health and intimacy in general. The first pillar is breathable underwear that is also sexy under the brand la malina. Next is the Intim market or online confessional.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram