Vojtěch koval

Člen poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Podcaster, podcast producer, moderátor a lektor

Zkušenosti s mluveným slovem načerpal hlavně za sedm let v Českém rozhlase, kde začínal v domácí redakci, v roce 2018 spoluzakládal vědecko-technický magazín Experiment a později připravoval vědecký podcast Budoucnost R. Díky němu se dostal i k tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, kterému se (krom jiných) věnuje doteď. V roce 2021 se rozhodl odejít na volnou nohu a zkusit štěstí jako podcaster a podcast producer s nabubřelou misí zlepšit (technickou i obsahovou) kvalitu české podcastové scény. Spolupracuje na tom mimo jiné s podcastovým studiem Radost Davida Vaníčka. V současnosti vydává svůj podcast o udržitelnosti LOOPA Vojty Kovala, na kterém spolupracuje s CIRA Advisory, pro ŠKODA AUTO moderuje a vyrábí SIMPLY CLEVER PODCAST o digitálních technologiích v automobilovém průmyslu a pod hlavičkou agentury Czech Invest a Ministerstva dopravy spolu s Honzou Spratkem vydává podcast Czech Space News o (nejen) českém kosmickém snažení. A jako podcast producer je podepsaný pod podcastem BlueGhost Update, který v roce 2021 získal ocenění za firemní podcast v soutěži WebTop100.
Podcaster, podcast producer, presenter and lecturer

His experience with the spoken word was gained mainly during his seven years at Czech Radio, where he started in the domestic editorial office, co-founded the science and technology magazine Experiment in 2018 and later produced the science podcast Future R. Thanks to this he also got to the topic of sustainability and circular economy, which he has been working on (among others) until now. In 2021, he decided to go freelance and try his luck as a podcaster and podcast producer with a pompous mission to improve the (technical and content) quality of the Czech podcast scene. He is working on this with, among others, David Vanicek's podcast studio Radost. Currently, he is publishing his podcast on sustainability, LOOPA by Vojta Koval, on which he collaborates with CIRA Advisory, for ŠKODA AUTO he hosts and produces SIMPLY CLEVER PODCAST on digital technologies in the automotive industry and under the umbrella of the Czech Invest agency and the Ministry of Transport, together with Honza Spratek, he publishes the podcast Czech Space News on (not only) Czech space endeavours. And as a podcast producer, he is a signatory of the BlueGhost Update podcast, which won the award for corporate podcast in the WebTop100 competition in 2021.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram