Nominations

Submit your nomination(s) 
for the Creative Heroes Award 2021, Czech Republic
Nominating ends on 31 July 2021
Who would you like to nominate for the Creative Heroes Award? It is possible to nominate oneself.
Describe in one sentence what the work is about/what its impact is, and why this person is nominated.
Please provide the email address of the nominee
Company
Vykazuje dílo této osoby známky odlišného způsobu myšlení? Je dílo inspirativní i pro ostatní? Poskytuje dílo řešení společenského, ekonomického, politického nebo sociálního tématu či problému? Odráží dílo vizi, podnikavost, řemeslný um nebo průlomové vědecké myšlení? Je dílo multidimenzionální? Má dílo přesah do více oblastí? Byla navázána spolupráce a vznikly smysluplné vazby? Které výsledky či příklady dokazují jeden či více z výše uvedených aspektů?
Which particular results or examples show that?
Please add a short bio of the nominee.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 7 files.
jpg, jpeg, pdf, png
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram