tisková zpráva 
/ press release

Stáhněte si TZ

Download the PR

Tisková zpráva

Press release

Stáhněte si aktuální tiskovou zprávu ve formátu PDF ...

15. října 2021, Praha

 

A vítězové Ceny kreativních hrdinů
Česká republika 2021 jsou...

 

 • Během slavnostního večera v prostorách ŠKODA AUTO Muzea v Mladé Boleslavi byla dne 14. října vyhlášena pětice Kreativních hrdinů České republiky 2021.
 • Shromážděné publikum hlasovalo a vybralo Kreativního superhrdinu.
 • Vítězové jednotlivých kategorií se mohou dále účastnit programu Ceny kreativních hrdinů.

 

Pěti Kreativními hrdiny České republiky 2021 jsou:

 • v kategorii Přínos na osobní úrovni 1 : 1 zvítězil Marek Vosecký s CF Hero,
 • v kategorii Přínos na místní úrovni 1 : 1 000 se vítězem stává Karolína Presová s Replug me,
 • v kategorii Přínos na regionální úrovni 1 : 1 00 000 vítězí Mgr. Jitka Andrlíková s Fórem pro prožitkové vzdělávání,
 • v kategorii Přínos na národní úrovni 1 : 1 000 000 zvítězil Josef Průša s Průša Research,
 • v kategorii Přínos na mezinárodní úrovni 1 : 1 000 000 000 Cyril Klepek s CYRKL.

Kreativním superhrdinou České republiky 2021 byla zvolena Jitka Andrlíková, Fórum pro prožitkové vzdělávání.

Platinovými partnery Ceny kreativních hrdinů Česká republika jsou ŠKODA AUTO, Impact Hub a ING Česká republika. Zlatými partnery jsou NN, Albert a Future Port Prague. Mediálním partnerem Dialog Media a designovým partnerem je Vitra.

Cena kreativních hrdinů se zaměřuje na přínos kreativního myšlení. Zaměřuje se na člověka, který vede změnu, na člověka, který má odvahu postavit se a zpochybnit současný status quo. Přibližujeme samotný tvůrčí proces a lidi stojící za novými koncepty a inovacemi, jež mají udržitelný pozitivní dopad na lidi, společnost a životní prostředí.

Jak řekla Jitka Andrlíková, Fórum pro prožitkové vzdělávání, vítězka Kreativní superhrdinka:

„To, že jsem se dostala mezi finalisty Ceny kreativních hrdinů pro mne bylo velkým překvapením. A výhra v kategorii 1 : 100 000 ještě větším. Domů si odvážím i ocenění Kreativní superhrdina, což mi dává další sílu a odhodlání pokračovat ve vzdělávací práci, kterou děláme. Prožitkové vzdělávání je velmi mocným nástrojem, jak učit pozitivnímu chování.”

Cena kreativních hrdinů slavnostním ceremoniálem nekončí. Následuje program, který se zaměřuje na vytvoření udržitelného společenského přínosu. Nyní tedy vítězové i finalisté pokračují akceleračním programem Impact Hub v letech 2021 a 2022. Kreativní hrdinové také dostanou příležitost prezentovat se během příštího ročníku Future Port Prague v září 2022.

Pro více informací o programu Ceny a přínosy partnerství, prosím navštivte https://cenakreativnichhrdinu.cz/

 

Cenu kreativních hrdinů Česká republika organizuje Nizozemsko-česká obchodní komora – NCCC Traders by Nature.

Pro více informací prosím kontaktujte: office@nlchamber.cz | + 420 774 002 021

Download the current Press Release in PDF format ...

15 October 2021, Prague

 

And the winners of the Creative Heroes Award
Czech Republic 2021 are...

 

 • During a festive evening in the ŠKODA AUTO Museum in Mladá Boleslav, the five Creative Heroes Czech Republic 2021 were announced

 • The assembled audience voted for one Creative Superhero

 • The winners in each award category can take further part in the Creative Heroes Award programme

 

The five Creative Heroes Czech Republic 2021 are:

 • In award category 1 : 1 Impact on a personal scale, the winner is: Marek Vosecký with CF Hero

 • In award category 1 : 1,000 impact on a local scale, the winner is: Karolína Presová with Replug me

 • In award category 1 : 100,000 impact on a regional scale, the winner is: Jitka Andrlíková with Forum pro prožitkové vzdělávání

 • In award category 1 : 1,000,000 impact on a national scale, the winner is: Josef Průša with Průša Research

 • In award category 1 : 1,000,000,000 impact on an international scale, the winner is: Cyril Klepek with CYRKL

   


  As the Creative Superhero Czech Republic 2021 was elected Jitka Andrlíková, Fórum pro prožitkové vzdělávání.

 

Platinum partners of the Creative Heroes Award Czech Republic are ŠKODA AUTO,  Impact Hub, and ING Czech Republic. Gold Partners are NN, Albert and Future Port Prague.

The Creative Heroes Award focuses on the impact of creative thinking. It focuses on the person that leads the change, on the person that has the courage to stand up and challenge the current status quo. It zooms in on the creative process itself and on the people behind new concepts and innovations that have sustainable positive impact on people, society, and the environment.

Jitka Andrlíková, Fórum pro prožitkové vzdělávání, winner of the Creative Superhero award said:

“Being among the finalists for the Creative Heroes Award came as a big surprise for me; being the winner in category impact 1 : 100,000 an even bigger one. Going home with the Creative Superhero Award gives me more strength and power to continue the educational work we do by using playacting as a powerful tool to teach positive behaviour.”

The Creative Heroes Award is more than just a ceremony, it is a programme that focuses on creating sustainable social impact. The Award event is one part of this journey, the possibility for the winners to enter an Accelerator Programme by Impact Hub is a second.

Thirdly, the Creative Heroes will have the opportunity to present themselves during the next edition of the Future Port Prague event, the largest innovation event of its kind in the Czech Republic. A special Creative Heroes pavilion will be created to further promote the visibility and exposure of the Creative Heroes and support them on their journey.

For more information on the Award programme and partnership benefits, please visit https://creativeheroesaward.cz or in Czech https://cenakreativnichhrdinu.cz/

The Creative Heroes Award Czech Republic is organised by the NCCC Traders by Nature, the Netherlands-Czech Chamber of Commerce.

For more information, please contact: office@nlchamber.cz | + 420 774 002 021

Zpět nahoru / Back to top ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram