Yearbook 2023

Creativity is essential for the realisation of a prosperous, sustainable and innovative society. The evening of the Creative Heroes Award ceremony, including the election of the Creative Superhero by the audience present, was a spontaneous celebration of creativity.
On 13 April 2023 at the ŠKODA Museum in Mladá Boleslav, the following five winners received awards in their respective categories of contribution to people, society and the environment.

Creative Superhero

Jitka Andrlikova - Forum pro prozitkove vzdelavani

Stanislava Bezdíček Králová

kategorie 1 : 1 000 000 000
Combining Antarctic findings about antimicrobials with artificial intelligence enable Stana and her team to create individual, custom-made medicine.Spojení poznatků z Antarktidy o antimikrobiálních látkách a umělé inteligence umožňuje Stáně a jejímu týmu vytvářet individuální léky na míru.
https://www.linkedin.com/in/stanislava-bezdicek-kralova-501b0750/

Winners of other categories

David Škrobánek

kategorie 1 : 1
David inspires people and creates awareness for the importance of the father role, and how to handle the challenges of newly formed families after changes in the family situation.David inspiruje lidi a vytváří povědomí o důležitosti role otce a o tom, jak zvládat výzvy nově vzniklých rodin po změnách v rodinné situaci.
https://www.dobrytata.cz/en/

Leoš Jiřele

kategorie 1 : 1 000
With Solea, Leoš Jiřele runs a successful manufacturing plant with customers such as BMW, Audi and Bentley), with a workforce that is largely formed of people with disabilities, finding usefulness and meaning.Leoš Jiřele se společností Solea provozuje úspěšný výrobní závod se zákazníky, jako jsou BMW, Audi a Bentley), jeho zaměstnanci jsou z velké části lidé se zdravotním postižením, kteří nacházejí uplatnění a smysl života.
https://www.solea.cz/

Filip Molčan

kategorie 1 : 100 000
Filip finds superpowers of handicapped. While also showing us the beauty of the world and protecting Czech Switzerland, he's even a volunteer park ranger.Filip nachází superschopnosti postižených. Zároveň nám ukazuje krásy světa a chrání České Švýcarsko, je dokonce dobrovolným strážcem parku.
https://www.goodsailors.cz/index.en.html

Johanna Nejedlová

kategorie 1 : 1 000 000
With her significant company Konsent, change maker Johanna aims at preventing sexual violence and harassment as well as promoting equal opportunities. By breaking down myths, educating, and connecting, her organization makes Czech a better and safer place, not just for women but for everyone.Prostřednictvím svého příznačného spolku Konsent se Johanna snaží předcházet sexuálnímu násilí a obtěžování a prosazovat rovné příležitosti. Její organizace boří mýty, vzdělává a propojuje a dělá tak z Česka lepší a bezpečnější místo nejen pro ženy, ale pro všechny.
https://konsent.cz/en/about/

Stanislava Bezdíček Králová

kategorie 1 : 1 000 000 000
Combining Antarctic findings about antimicrobials with artificial intelligence enable Stana and her team to create individual, custom-made medicine.Spojení poznatků z Antarktidy o antimikrobiálních látkách a umělé inteligence umožňuje Stáně a jejímu týmu vytvářet individuální léky na míru.
https://www.linkedin.com/in/stanislava-bezdicek-kralova-501b0750/
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram