Cyril  Klepek

projekt / project: 
CYRKL Zdrojová platforma
category: 
1 : 1 000 000 000
ENG
CZ
Based on a date-driven business model and fuelled by passion, Cyril and his team connect the digitization of the waste market with practical knowledge from the field. Cyril and his team managed to create a platform that connects companies in different European countries and match construction waste with actual demand, making closing cycles at local level possible. This saves scarce resources and CO2 emissions.
Na základě obchodního modelu založeného na datech a poháněného vášní spojuje Cyril a jeho tým digitalizaci trhu s odpady s praktickými znalostmi z terénu. Cyrilovi a jeho týmu se podařilo vytvořit platformu, která propojuje společnosti v různých evropských zemích a slaďuje stavební odpad se skutečnou poptávkou, což umožňuje uzavírání cyklů na místní úrovni. Tím se šetří vzácné zdroje a emise CO2.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram