Dagmar Malá

projekt / project: 
Centrum péče Doubrava
category: 
1 : 100 000
ENG
CZ
Together with her partner, Dagmar built a private home for the elderly. With admirable energy, conviction and faith, she is building a place that has the ambition to shift the perception of what "quality and dignified care" really means. Dagmar tirelessly builds a team that leads to openness and a desire to improve in her work. Dagmar knows the life story of each client, knows every family and meets with them regularly.
Spolu se svým partnerem vybudovala soukromý domov pro seniory. S obdivuhodnou energií, přesvědčením a vírou buduje místo, které má ambici změnit vnímání toho, co skutečně znamená „kvalitní a důstojná péče". Dagmar neúnavně buduje tým, který vede k otevřenosti a touze zlepšovat se ve své práci. Dagmar zná životní příběh každého klienta, zná každou rodinu a pravidelně se s ní setkává.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram