Dagmar Malá

projekt / project: 
Centrum péče Doubrava
projekt / project: 
Centrum péče Doubrava
kategorie / category: 
1 : 100 000
CZ
ENG
Spolu se svým partnerem vybudovala soukromý domov pro seniory. S obdivuhodnou energií, přesvědčením a vírou buduje místo, které má ambici změnit vnímání toho, co skutečně znamená „kvalitní a důstojná péče". Dagmar neúnavně buduje tým, který vede k otevřenosti a touze zlepšovat se ve své práci. Dagmar zná životní příběh každého klienta, zná každou rodinu a pravidelně se s ní setkává.
Together with her partner, Dagmar built a private home for the elderly. With admirable energy, conviction and faith, she is building a place that has the ambition to shift the perception of what "quality and dignified care" really means. Dagmar tirelessly builds a team that leads to openness and a desire to improve in her work. Dagmar knows the life story of each client, knows every family and meets with them regularly.
< Zpět na přehled / Back to finalists
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram