David Šohaj Minařík

projekt / project: 
myco
project: 
myco
category: 
1 : 1 000 000 000
ENG
CZ
Biotech startup Myco introduced material innovation to manufacturing industry. Thanks to mushroom mycelium as a packaging, insullation or moulds every factory can go zero waste.
Biotechnologický startup Myco představil inovaci materiálů ve zpracovatelském průmyslu. Díky houbovému myceliu jako obalu, izolaci nebo výliskům může každá továrna přejít na nulový odpad.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram