Eliška Podzimková

projekt / project: 
Epodzimkova
kategorie / category: 
1 : 1
< Zpět na přehled / Back to finalists
CZ
ENG
Eliška je nekonečně kreativní mladá multimediální umělkyně, jejíž jedinečný vtip, silný smysl pro design a obrovské technické dovednosti přispěly k její mezinárodní pověsti průkopnické animátorky, ilustrátorky a digitální umělkyně. Její neobvyklá technika prolínání živé fotografie a videa s vtipnou a zároveň emotivní ručně kreslenou animací je univerzálně přitažlivá napříč žánry i hranicemi.
Eliška is an endlessly creative multimedia young artist whose unique wit, strong sense of design, and immense technical skill have all contributed to her international reputation as a pioneering animator, illustrator, and digital artist. Her unusual technique of blending live action photography and video with humorous yet emotionally poignant hand drawn animation is universally appealing across genres and borders alike.
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram