František Fabičovic

projekt / project: 
Obora Obelisk
project: 
Obora Obelisk
category: 
1 : 100 000
ENG
CZ
The Obelisk Game Reserve is a unique landscaping project surrounding the Central European river Thaya, that - with the help of old preserved maps from the 17th and 18th centuries - returned water to the soil and restored the habitat of hundreds of plants and animals. Its significance has affected a recognised academic community that will affect future generations.
Obora Obelisk je unikátní krajinářský projekt v okolí středoevropské řeky Dyje, který s pomocí starých dochovaných map ze 17. a 18. století vrátil vodu do půdy a obnovil životní prostředí stovek rostlin a živočichů. Jeho význam ovlivnil uznávanou akademickou obec, která bude mít vliv na budoucí generace.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram