Jan Bareš

projekt / project: 
Trash Hero
project: 
Trash Hero
category: 
1 : 1 000 000 000
ENG
CZ
Jan co-founded the volunteer environmental movement Trash Hero in Thailand, which has spread to 15 countries to date and continues to grow. The Trash Hero mission is to bring communities together to clean and reduce waste. Up to date, more than 2000 tons of waste has been collected by over 390,000 volunteers. Trash Hero also engages children through their multilingual kids’ programme.
Jan spoluzaložil v Thajsku dobrovolnické ekologické hnutí Trash Hero, které se doposud rozšířilo do 15 zemí a stále se rozrůstá. Posláním Trash Hero je spojovat komunity, aby společně uklízely a snižovaly množství odpadu. Do dnešního dne bylo více než 390 000 dobrovolníky sesbíráno více než 2 000 tun odpadu. Trash Hero také zapojuje děti prostřednictvím svého vícejazyčného dětského programu.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram