Jitka Andrlíková

projekt / project: 
Forum pro prožitkové vzdělávání
category: 
1 : 100 000
ENG
CZ
Jitka has very innovative visions and ideas on how to turn her personal experience into a tool for education where other pedagogical methods do not work so well. The focus is primarily on the use of interactive educational theatre resources for the prevention of socially problematic phenomena, such as bullying and cyberbullying, insufficient financial literacy, mental anorexia or childhood obesity and domestic violence.
Jitka má velmi inovativní vize a nápady, jak své osobní zkušenosti proměnit v nástroj vzdělávání tam, kde jiné pedagogické metody příliš nefungují. Zaměřuje se především na využití interaktivních vzdělávacích divadelních prostředků pro prevenci sociálně problematických jevů, jako je šikana a kyberšikana, nedostatečná finanční gramotnost, mentální anorexie nebo dětská obezita a domácí násilí.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram