Johanna Nejedlová

projekt / project: 
Konsent
project: 
Konsent
category: 
1 : 1 000 000
ENG
CZ
With her significant company Konsent, change maker Johanna aims at preventing sexual violence and harassment as well as promoting equal opportunities. By breaking down myths, educating, and connecting, her organization makes Czech a better and safer place, not just for women but for everyone.
Prostřednictvím svého příznačného spolku Konsent se Johanna snaží předcházet sexuálnímu násilí a obtěžování a prosazovat rovné příležitosti. Její organizace boří mýty, vzdělává a propojuje a dělá tak z Česka lepší a bezpečnější místo nejen pro ženy, ale pro všechny.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram