Johanna Nejedlová

projekt / project: 
Konsent
projekt / project: 
Konsent
kategorie / category: 
1 : 1 000 000
CZ
ENG
Prostřednictvím svého příznačného spolku Konsent se Johanna snaží předcházet sexuálnímu násilí a obtěžování a prosazovat rovné příležitosti. Její organizace boří mýty, vzdělává a propojuje a dělá tak z Česka lepší a bezpečnější místo nejen pro ženy, ale pro všechny.
With her significant company Konsent, change maker Johanna aims at preventing sexual violence and harassment as well as promoting equal opportunities. By breaking down myths, educating, and connecting, her organization makes Czech a better and safer place, not just for women but for everyone.
< Zpět na přehled / Back to finalists
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram