Josef Průša

projekt / project: 
Průša Research
category: 
1 : 1 000 000
ENG
CZ
Already since 2009, Josef is known for the effective use of 3D printing for many purposes. During the COVID pandemic they released their data for a special 3D printed face shield and used the Czech 3D printing community to print as many parts of it as possible to supply to local hospitals. They were among the first to make the most of their business for selfless help. At a time of critical shortage of equipment, they protected thousands of health workers.
Již od roku 2009 je Josef známý efektivním využitím 3D tisku k mnoha účelům. Během pandemie COVID zveřejnil svá data pro speciální 3D tištěný obličejový štít a využil českou 3D tiskařskou komunitu k vytištění co největšího počtu jeho dílů, které dodal do místních nemocnic. Byli mezi prvními, kdo využili svého podnikání k nezištné pomoci. V době kritického nedostatku vybavení ochránili tisíce zdravotníků.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram