Karel Kovy Kovář

projekt / project: 
Influencer
project: 
Influencer
category: 
1 : 1 000 000
ENG
CZ
With his YouTube channel "Kovy" (849k subscribers mid September 2021), Karel makes Czech politics accessible to audiences that especially matter: primarily youth and marginalised groups. He does this in a fun and creative way.
Na svém YouTube kanálu „Kovy" (849 tisíc odběratelů v polovině září 2021) zpřístupňuje českou politiku divákům, na kterých obzvlášť záleží: především mladým lidem a marginalizovaným skupinám. Jeho forma sdělení je zábavná a kreativní.
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram