Karolína Presová

projekt / project: 
Replug me
kategorie / category: 
1 : 1 000
< Zpět na přehled / Back to finalists
CZ
ENG
Replug me pomáhá dětem, učitelům, rodičům a veřejnosti najít digitální rovnováhu. Socioložka Karolína Presová založila organizaci, která vede děti, učitele a rodiče k dialogu a vzájemnému porozumění namísto zákazů a omezení přístupu k digitálním technologiím. Replug me buduje projekty se skutečným a měřitelným dopadem. Usiluje o to, aby se Replug me stala ze 70 % ekonomicky soběstačnou organizací, a tím zvyšovala povědomí o sociálním podnikání jako zdravém a vyváženém způsobu provozování různých projektů.
Replug me helps children, teachers, parents and the public to find a digital balance. Sociologist Karolína Presová has founded an organisation that leads children, teachers and parents to dialogue and mutual understanding instead of bans and restrictions on access to digital technologies. Replug me builds projects with a real and measurable impact. It strives to make Replug me an 70% economically self-sufficient organisation, thus raising awareness of social entrepreneurship as a healthy and balanced way of operating various projects.
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram