Lucie Šrámková

projekt / project: 
CoPlay
projekt / project: 
CoPlay
kategorie / category: 
1 : 1 000
CZ
ENG
Lucie chtěla pomoci své nevidomé kamarádce na střední škole tím, že vymyslela jedinečnou společenskou hru Olá. Olá boří mezilidské bariéry tím, že propojuje vidící s nevidomými. Vidící člověk si na chvíli vyzkouší, jaké to je ztratit zrak a používat pouze jemnou motoriku. Žádná jiná hra tohoto druhu na světě neexistuje a zabývá se společenskými i sociálními otázkami.
Lucie wanted to help her blind friend at high school by inventing a unique social game called Olá. Olá breaks down interpersonal barriers by connecting the sighted with the blind. A sighted person will experience for a while what it is like to lose sight and only use fine motor skills. There is no other game of this nature in the world and it deals with both societal and social issues.
< Zpět na přehled / Back to finalists
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram