Mike Gloger

projekt / project: 
Mebster
project: 
Mebster
category: 
1 : 1
ENG
CZ
Mike developed a passive exoskeleton that does not rely on complex electronics and a complex mechanical system. Instead, it uses simple construction and fundamental physics to help people suffering from paraplegia (f.e. Spinal cord injury, Traumatic brain injuries, or Poliomyelitis). Maximizing the stability of walking was his main focus point during the development, and they have achieved such a goal with their sophisticated patented solution.)
Mike vyvinul pasivní exoskelet, který není závislý na složité elektronice a složitém ovládání mechanického systému. Místo toho využívá jednoduchou konstrukci a základní fyzikální zákony, které pomáhají například lidem trpícím paraplegií (např. poraněním míchy, traumatickým poraněním mozku nebo poliomyelitidou). Maximalizace stability chůze bylo jeho hlavním bodem zájmu při vývoji a podařilo se jim dosáhnout takové cíle díky svému sofistikovanému patentovanému řešení.)
< Back to finalists...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram