Petra Masopust Šachová

projekt / project: 
Institut pro restorativní justici
kategorie / category: 
1 : 1 000
< Zpět na přehled / Back to finalists
CZ
ENG
Petra přináší paradigmatickou změnu do českého neziskového a právního prostředí. Z roviny škod a trestů posouvá vnímání odborné i laické veřejnosti k příběhům obou aktérů v souvislostech. Učí hledat odpovědi na otázky „Proč se trestný čin stal?" a „Jak skutečně napravit škodu?". Učí dialogu mezi obětí a pachatelem.
Petra brings a paradigmatic change to the Czech non-profit and legal environment. From the level of harm and punishment, it shifts the perception of the professional and lay public to the stories of both actors in context. They teach to find answers to the question "Why did the crime happen?" and "How to really repair the damage?" It teaches a dialogue between the victim and the perpetrator.
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram