Alexandra Georgescu

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Spoluzakladatelka ve studiu KOGAA

Alexandra je spoluzakladatelkou studia KOGAA, které působí v oblasti architektury, urbanismu, interiérového a produktového designu. Věnuje se projektům, které mají pozitivní dopad na jednotlivce, komunity i lokalitu. Její vášeň pro design a vytváření vysoce hodnotných spoluprací vedla k založení festivalu Brno Design Days, který se koná každý rok a jedná se o hlavní designovou událost ve městě.

Alexandra je také spoluzakladatelkou Social Reactor, platformy, která dává nový život nepoužívaným budovám, podporuje komunity aktivních osob a inovátorů, kteří sdílejí prostory, hodnoty a budují spolupráci.

Alexandra pevně věří ve spolupráci s lidmi, kteří umí uvést věci do pohybu..
Co-founder at KOGAA studio

Alexandra is the Co-founder at Architecture Studio KOGAA, where substance for the built environment is created, with commitment to projects with a positive impact on users, communities, and locality. Her passion for design and creating high-value collaborations led to the founding of design festival Brno Design Days, taking place on a yearly basis and acting as the main design event in the City.

Alexandra is also the Co-Founder at Social Reactor, a platform that gives new life to unused buildings, fostering communities of doers and innovators share spaces, values, and build collaborations.

Alexandra is a firm believer in collaborations with the people who make projects come to life.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram