Gesina Roters

Místopředsedkyně poroty

/ Jury Co-chair

O mNĚ

  About me    

Gesina je spoluzakladatelkou a kreativní partnerkou v DAY creative business partners

Gesina se narodila a vyrůstala v Berlíně, získala magisterský titul v oboru komunikační design. Pracovala pro renomované mezinárodní agentury v Německu a Nizozemsku jako FutureBrand designérka a kreativní ředitelka, než v roce 2007 spoluzaložila amsterdamskou agenturu DAY.

Její portfolio a zkušenosti zahrnují práci pro širokou škálu národních a mezinárodních značek, jako jsou MTV Networks, Bugaboo, Deutsche Bank, LifeNation, Ziggo, Orange, Van Gogh Museum a Rijksmuseum, Eindhoven Airport, Coca-Cola, Caliber Global, Nike, Grolsch a mnoho dalších.

Gesinu nejvíc baví upevňovat vazby mezi prostorovými, grafickými a digitálními prvky. 
Díky svému silnému strategickému myšlení vyniká Gesina holistickým přístupem k práci a vždy balancuje na hranici mezi všemi disciplínami designu.
Gesina is co-founder and creative partner at DAY creative business partners

Born and raised in Berlin, Gesina holds a masters degree in Communications Design. She worked for international renowned agencies in Germany and The Netherlands like FutureBrand as a designer and creative director before she co-founded Amsterdam based agency DAY in 2007.

Her portfolio and experience includes work for a large variety of national and international brands like MTV Networks, Bugaboo, Deutsche Bank, LifeNation, Ziggo, Orange, Van Gogh- and Rijksmuseum, Eindhoven Airport, Coca-Cola, Caliber Global, Nike, Grolsch and many more.

Gesina is passionate about the reinforcing connection of spatial, graphic, and digital media. Based on strong strategic thinking, Gesina excels in approaching her work with a holistic view, always balancing on the border between all disciplines of design.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram