Hynek Bartík

Člen poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Zakladatel senseZOOM a partner v Crowdberry

Hynek vždy zdůrazňoval potřebu promyšleně propojit marketing a prodej. Působil jako manažer rozvoje a obchodník se zaměřením na zákazníky i obchodníky a pomocí marketingu se snažil usnadnit oběma stranám život. Tento poněkud neobvyklý, ačkoli úspěšný přístup pomohl řadě významných značek (Philips, Lukoil, P3) zlepšit jejich výkon, zákaznický servis a komunikační strategie.

V roce 2017 založil Hynek senseZOOM, marketingový tým typu plug-and-play, který poskytuje marketingová řešení společnostem z celé Evropy a pomáhá jim s každodenní implementací a realizací jejich marketingových strategií. Rok 2017 byl také rokem, kdy se Hynek připojil ke Crowdberry, stal se jeho marketingovým a komunikačním partnerem a pomáhal rozvíjet značku na Slovensku a v České republice.
Founder of senseZOOM and Partner in Crowdberry

Hynek has always emphasized the need to thoughtfully link marketing and sales. He has acted as a business developer and marketer focusing on both customers and sales people, making their lives easier with marketing. This somewhat uncommon, though successful approach has helped a number of major brands (Philips, Lukoil, P3) improve their performance, customer service and communication strategies.

In 2017, Hynek founded senseZOOM, a plug-and-play marketing team (not an agency) that provides out-of-house marketing solutions to companies across Europe, helping them to implement and execute their marketing strategies on a daily basis. 2017 was also the year Hynek joined Crowdberry, becoming its marketing and communications partner, and helping grow the brand in Slovakia and the Czech Republic.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram