Irena Zatloukalová

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    


Irena je nadšenec a miluje komunikační technologie jako takové. Snaží se držet krok se všemi novými trendy, které člověk potřebuje k tomu, aby mohl být v dnešní době skutečným PR profesionálem.

Její silnou stránkou jsou interní a externí komunikační strategie (má zkušenosti z finančních institucí a Seznam.cz). Nyní těží ze zkušeností, které získala během svého téměř desetiletého působení v Tech komunikaci při práci s klienty zejména z české technologické scény.

Irena je také systémovou koučkou a hrdým členem sítě Red Button.

Irena is an enthusiast and loves communication of any way. She tries to keep up with all the new ways of communication one needs to be good at to be a real PR professional nowadays.

Her strengths are internal and external communication strategies (with background from financial institutions and Seznam.cz). She now nourishes the nearly 10 years spent in tech communication in her work for clients coming primarily from the Czech tech scene.

Irena is also a systemic coach and a proud member of the Red Button network.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram