Jana valušová

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Ředitelka pro mezinárodní rozvoj ve společnosti GTS ALIVE (ISIC)

Jana je business development nadšenec. Baví ji hledat nové příležitosti k rozvoji firmy i k seberozvoji, vytvářet zajímavé synergie, uzavírání win-win partnerství, poznávání nových lidí a učení se od nich.

V GTS ALIVE, která drží licenci na vydávání průkazů ISIC/ITIC v ČR, Rumunsku, Indii, Spojených arabských emirátech a dalších zemích, má na starosti rozvoj podnikání, nové projekty a mezinárodní strategická partnerství
Director of International Business Development (GTS ALIVE/ISIC)

Jana is a Business Development Enthusiast. She enjoys looking for new opportunities for company development and self-development, creating interesting synergies, concluding win-win partnerships, meeting new people and learning from them.At GTS ALIVE, which holds a license to issue ISIC / ITIC cards in the Czech Republic, Romania, India, the United Arab Emirates and other countries, she is in charge of business development, new projects and international strategic partnerships.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram