Jana valušová

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Ředitelka, Marketing & Business Development ve společnosti ISIC (GTS ALIVE)

Jako ředitelka ISIC Česká republika zastupuje Jana více než 400 000 českých studentů a učitelů, kteří vlastní jediný uznávaný mezinárodní průkaz studenta nebo učitele (ISIC a ITIC). Tyto průkazy totožnosti se používají na více než 1000 českých základních, středních školách a univerzitách. GTS ALIVE a více než 1000 českých obchodních partnerů nabízí této velké, ale velmi specifické cílové skupině širokou škálu zajímavých výhod.

Jana má na starosti růst, marketing a rozvoj podnikání, nové projekty a mezinárodní partnerství na dalších trzích, na nichž je společnost GTS ALIVE přítomna, například v Indii, Spojených arabských emirátech a Rumunsku.
Director, Marketing & Business Development at ISIC (GTS ALIVE)

In her role as Director of ISIC Czech Republic, Jana is representing more than 400,000 Czech students and teachers, which own the only recognizable international student or teacher identity card (ISIC and ITIC). These identity cards are used at more than 1000 Czech primary and secondary schools and universities. GTS ALIVE and more than 1000 Czech commercial partners offer a wide range of interesting benefits to this large but very specific target group.

Jana is responsible for Growth, Marketing & Business Development, for new projects and international partnerships on other markets in which GTS ALIVE is present, such us India, the United Arab Emirates and Romania.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram