Jiří Vodička

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Partner Odgers Berndtson | TEDxPrague

Vyhledávat talentované lidi a inspirativní myšlenky hodné šíření je klíčovou kompetencí Jiřího Vodičky.

Jiří je partnerem pražské kanceláře mezinárodní společnosti Odgers Berndtson a specializuje se na služby vyhledávání vrcholového managementu v regionu CEE v oboru průmyslu a finančních služeb.
Jiří několik let působil také jako náčelník týmu, který organizuje TEDxPrague, akci inspirovanou a licencovanou TED.
Dříve ve své kariéře byl ve vedení banky, burzy cenných papírů a CEO společnosti v oboru nákladní železniční dopravy. Jiří vystudoval ČVUT, fakultu strojního inženýrství. Má také doktorát z ČVUT v oboru podnikového managementu.
Partner Odgers Berndtson | TEDxPrague

To search for talented people and ideas worth spreading – sharing inspiring ideas is the key competence of Jiri Vodicka.
Jiri is a Partner of Odgers Berndtson in the Prague office and specialises in executive search services in the CEE region for Industrial, Supply Chain and Financial Services.

Jiri has been the leader of a team who organises TEDxPrague, the event inspired and licenced by TED.
Earlier in his career, he was a board member of a bank, stock exchange and CEO of a freight rail transport company. Jiri graduated from the Czech Technical University, Faculty of Mechanical Engineering. He also has a PhD from the Czech Technical University in company management.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram