Martin Holečko

Člen poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Zakladatel & CEO Future Port Prague, spoluzakladatel Etnetera Group

Martina zajímá, jak rychle se rozvíjející exponenciální technologie změní tento svět – k lepšímu, pokud budou použity rozumně.

V roce 1997 Martin spoluzaložil společnost Etnetera, dnes skupinu hi-tech společností, jež připravují firmy svých klientů na digitální éru.. Byl také u zrodu společnosti VRgineers, předního světového výrobce headsetů VR pro profesionální použití. V roce 2017 Martin založil Future Port Prague - mezinárodní futuristický festival.

Martinovými tajnými zbraněmi jsou neomezená představivost, kreativita a schopnost vést a navigovat ostatní, spolu s neutuchající touhou objevovat, učit se a sdílet. Nejvíc se inspiruje tím, že inspiruje ostatní, aby se odvážili myslet bez hranic.
Founder & CEO at Future Port Prague,  co-founder Etnetera Group

Exploring how rapidly emerging exponential technologies will change this world - for the better if used wisely.

In 1997 Martin co-founded Etnetera, today a group of hi-tech companies reinventing their clients' businesses for the digital age. He was also at the birth of VRgineers, world's leading producer of VR headsets for professional use. In 2017, Martin founded Future Port Prague, an international futuristic festival focusing on exactly that.

Martin's secret weapons are unlimited imagination, creativity, and the ability to lead others and ship together with the unquenchable thirst to discover, learn and share. He is most inspired by inspiring others to dare to think big.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram