Peter Olah

Předseda poroty

/ Jury Chair

O mNĚ

  About me    

Head of Interior Design – Architecture ve společnosti ŠKODA AUTO

Peter je průmyslový, produktový a interiérový designér s bohatými zkušenostmi, které získal během spolupráce s mezinárodními společnostmi, jako jsou Škoda Auto, VW, Audi, Lamborghini, Ford, Adidas, Davidoff, MontBlanc, Heineken, Gotive, DeltroMedics, Vitra nebo sklárny Preciosa a Lasvit. Peter je také autorem trofejí Tour de France, trofejí mistrů 
Formule 1 a trofeje pro nejužitečnějšího hráče IIHF.

S více než 19 lety zkušeností napříč exkluzivními mezinárodními značkami a korporacemi je Peter schopen splnit všechny typy požadavků od vytvoření obchodního konceptu, přes design celého produktu až po celkovou firemní identitu. Kromě designu se Peter věnuje architektuře, grafice a projektování.
Head of Interior Design - Architecture at ŠKODA AUTO

Peter is an industrial, product, and interior designer with plenty experience of collaboration with international companies such as Škoda Auto, VW, Audi, Lamborghini, Ford, Adidas, Davidoff, MontBlanc, Heineken, Gotive, DeltroMedics, Vitra, or glassworks as Preciosa and Lasvit. Peter is as well the author of Tour de France trophies, Formula 1 champions trophies and IIHF Most Valuable Player trophy.

With more than 19 years of experience across exclusive international brands and corporations, Peter is capable of meeting all types of requirements from business concept creation, through design of the entire product from architecture to overall corporate identity. Except for design Peter is engaged in architecture and graphic design projects.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram