Všeobecné obchodní podmínky

Pro nákup vstupenek a partnerských balíčků na slavnostní předávání Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2024 pořádanou Nizozemsko-českou obchodní komorou
For the terms and conditions please choose here (EN)

V tomto dokumentu se na vás budou vztahovat slova jako „Držitel“, „Nositel“ a „Kupující“ – osoba, která zakoupí vstupenky nebo partnerský balíček na Cenu kreativních hrdinů Česká republika. Slova jako „Náš“, „Nás“, „My“, „Emitent“, „poskytovatel“ a podobné výrazy označují organizátory Ceny kreativních hrdinů Česká republika – Nizozemsko-českou obchodní komoru (NCCC), oficiálně Nizozemsko-česká obchodní komora v České republice, IČ: 49627236, se sídlem Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5616.

Rozhodnutím o koupi, přidělení nebo držení lístků na Cenu kreativních hrdinů Česká republika automaticky souhlasíte s těmito podmínkami použití. Pokud máte problémy s některým z níže uvedených ustanovení nebo nesouhlasíte s přidělením rizik zde zmíněných, nekupujte si vstupenky a ani se nepokoušejte vstoupit na místo konání akce Cena kreativních hrdinů Česká republika.

Vezměte prosím na vědomí, že Nizozemsko-česká obchodní komora si vyhrazuje právo provádět změny, revize a dodatky nebo přidávat / odebírat části této sady podmínek – bez předchozího upozornění. Tyto změny se náležitě projeví na webových stránkách akce https://cenakreativnichhdinu.cz. Tyto změny se mohou týkat data zakoupení vstupenek na akci Cena kreativních hrdinů Česká republika.

Ceny vstupenek Ceny kreativních hrdinů Česká republika 2024 v Kč bez DPH jsou:

1 vstupenka
5 vstupenek
10 vstupenek
NCCC členové
2 400
11 000
21 000
nečlenové
3 600
16 500
31 500
včasný nákup (do 30. 6. 2024)
27 500
Platinum partner, 300 000
obsahuje 20 vstupenek
Zlatý partner, 150 000
obsahuje 15 vstupenek
Stříbrný partner, 75 000
obsahuje 10 vstupenek
Event partner, 25 000
neobsahuje vstupenky

Zakoupená vstupenka představuje odvolatelnou licenci pro vstup do konferenčních prostor ŠKODA Muzeum 17. října 2024, kdy je naplánováno uskutečnění Ceny kreativních hrdinů Česká republika. Licence zahrnuje odvolatelné právo účastnit se Ceny kreativních hrdinů Česká republika. Tuto licenci může emitent kdykoli podle svého výhradního uvážení odvolat, a to bez jakýchkoli předchozích oznámení nebo možností kompenzace. Pokud je licence odejmuta, nebude vám vstup povolen na místě konání.

Nositel musí převzít plnou odpovědnost za vstupenky Ceny kreativních hrdinů Česká republika, jakmile je obdrží. Nizozemsko-česká obchodní komora nemá žádné závazky – finanční, právní ani jiné – v případě krádeže, ztráty, poškození, zničení nebo jiného zneužití doručených letenek.

Vezměte prosím na vědomí, že prodej vstupenek na webové stránce  https://cenakreativnichhrdinu.cz/vstupenky/ přes aplikaci SimpleShop, je jediným autorizovaným zdrojem pro nákup vstupenek na Cenu kreativních hrdinů, pokud nedojde ke vzájemné dohodě o platbě na fakturu převodem. Všechny vstupenky musí být uhrazeny nejpozději tři pracovní dny před začátkem akce. Při registraci na tuto akci od okamžiku vystavení faktury souhlasíte s úhradou poplatku za nedostavení se na akci ve výši ceny vstupenky. Tento poplatek za nedostavení se na akci se uplatní pouze v případě, že alespoň 72 hodin před začátkem akce neinformujete NCCC o tom, že jste na akci místo sebe nominovali jinou osobu a sdělili jste NCCC její jméno a kontaktní e-mailovou adresu.

Vstupenky na večer Ceny kreativních hrdinů Česká republika, které vám byly doručeny, nelze dále použít způsobem k dalšímu přeprodeji, dalšímu nelegálnímu prodeji, kopírování, reprodukci nebo imitaci v jakékoli formě. Vstupenky nemůžete použít k žádným propagačním / reklamním účelům (včetně loterií a soutěží) bez našeho předchozího souhlasu. Jakýkoli prokázaný záznam o takových aktivitách bude mít za následek okamžité zabavení a zrušení vaší vstupenky.

Vezměte prosím na vědomí, že vstupenky na Cenu kreativních hrdinů Česká republika nelze vyměnit za hotovost, kredity nebo jiné výhody.

Nizozemsko-česká obchodní komora si vyhrazuje právo vyšetřovat, zda nedošlo k porušení podmínek prodeje vstupenek Ceny kreativních hrdinů Česká republika. V případě jakýchkoli konfliktů bude rozhodnutí Nizozemsko-české obchodní komory považováno za konečné (tj. Emitent zůstane v případě sporů konečným arbitrem).

Služba události bude považována za dodanou v plném rozsahu, jakmile bude Cena kreativních hrdinů Česká republika zahájena dne 17. října 2024. Od tohoto okamžiku již nebudou brány v úvahu žádné žádosti o vrácení peněz.

Pokud nemáte přístup do žádné části místa konání akce kvůli zpoždění, národním předpisům, zásadám organizátora, problémům s počasím, mimořádným událostem, odstavení / evakuaci místa konání nebo z jiného důvodu, nebudete mít nárok na vrácení peněz nebo budoucí kredity.

Pokud bude Cena kreativních hrdinů Česká republika zrušena v celém rozsahu z důvodu nepředvídaných okolností, nizozemsko-česká obchodní komora má výhradní a absolutní právo:

  • přeplánovat událost, nebo
  • vydat částečnou / plnou náhradu, nebo
  • nevydává žádné náhrady

Vezměte prosím na vědomí, že rozhodnutí Emitenta bude v takových případech považováno za konečné a závazné.

Pokud bude Cena kreativních hrdinů Česká republika zrušena z důvodu jakýchkoli faktorů nebo příčin, které Emitent nemá pod kontrolou, nabídne vydavatel částečné nebo úplné vrácení peněz, odložení akce nebo poskytnutí srovnatelné možnosti „nápravy“. Mezi tyto faktory patří mimo jiné přírodní katastrofy, národní / státní vyhlášení, stávky, zpoždění výroby a podobně. Rozhodnutí Nizozemsko-české obchodní komory bude opět považováno za konečné.

Pokud nelze Cenu kreativních hrdinů Česká republika uspořádat 17. října 2024 nebo z důvodu omezení souvisejících s případným omezením ze strany státu, bude vám vráceno 80% nákladů za vstupenky a balíčky partnerů.

Pokud je třeba Cenu kreativních hrdinů Česká republika přeložit na jiná data, nebudete mít nárok na vrácení peněz. V případě úplného zrušení akce bude vrácená částka, pokud bude vydána, obsahovat maximálně 80% nominální hodnoty vstupenky nebo balíčku. Nositel nemůže za žádných okolností požadovat vrácení přepravních poplatků, poplatků za zpracování, manipulačních poplatků a dalších poplatků.

Veškerý prodej vstupenek se považuje za ZÁVĚREČNÉ TRANSAKCE. Nebudou žádné návratky / výměny / zrušení vstupenek.
V době vstupu na místo konání akce jste povinni předložit vstupenku.

Tímto souhlasíte, že se vzdáte všech typů nároků na příplatky – úplné nebo částečné– a všech nároků a nároků s nimi souvisejících.

Nizozemsko-česká obchodní komora nepřebírá žádnou odpovědnost za osobní / finanční škody způsobené vám v místě konání ani za jakékoli věci ztracené / odcizené / nesprávně umístěné v místě konání. Žádosti o finanční náhradu v těchto věcech nebudou brány v úvahu.

Cena kreativních hrdinů Česká republika a Nizozemsko-česká obchodní komora se řídí společnou „politikou nulové tolerance“ vůči neoprávněnému užívání nebo nošení drog na místě konání a vůči jakémukoli typu chování / jednání, které lze interpretovat jako oplzlé nebo obscénní. Pokud u vás na předávání Ceny kreativních hrdinů Česká republika zjistíme, že máte zakázané předměty, nebo pokud se dopustíte jakékoli nežádoucí akce, bude vaše účast na akci okamžitě ukončena. Od tohoto okamžiku budou vstupenky na akci neplatné.

Upozorňujeme, že vstupenky Ceny kreativních hrdinů Česká republika si kupujete z vlastní vůle. Jako takový nemáte právo iniciovat stížnost na vrácení platby nebo spor vůči poskytovateli kreditní karty / debetní karty, která byla použita pro transakci. Ani další žádosti o vrácení / vrácení / zrušení nebudou pobaveny.

Ve všech případech sporů mezi nositelem letenky a vydavatelem letenky bude rozhodnutí posledního vydaného považováno za konečné. V případě, že spor nelze vyřešit, bude vyhledána pomoc nezávislého arbitra třetí strany.

Opravdu doufáme, že se na Ceně kreativních hrdinů Česká republice budete dobře bavit. Vstupenky si můžete zakoupit zde https://cenakreativnichhrdinu.cz/vstupenky/.

Zásady ochrany osobních údajů Nizozemsko-české obchodní komory jsou v plném rozsahu použitelné na tyto podmínky a naleznete je zde: https://nlchamber.cz/privacy-policy/.

earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram