Ann Hofvander

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Chief of Staff ve společnosti U.plus

Ann nejlépe vystihují slova INTEGRITA > ZDRAVÍ > VÁŠEŇ

„Dělám, co miluji, a miluji, co dělám.“ Ann má více než dvacetileté zkušenosti s budováním trvalých vztahů a s dosahováním výjimečných výsledků napříč třemi kontinenty, což jí přineslo nespočet pozitivních zážitků a také prohloubilo její znalosti a zdokonalilo její schopnost přizpůsobit se a úspěšně žít v různých kulturních podmínkách.

Ann se nejlépe cítí v prostředích, kde je tlak na výkon a to nejlépe okamžitě. Ráda přijímá výzvy, kde je potřeba spustit nový projekt nebo odhalit, co je špatně a opravit to. Vyniká schopností obrátit svěřenou oblast vzhůru nohama, aby přinesla výsledky.
Chief of Staff at U.plus

Ann is all about INTEGRITY > HEALTH > PASSION

“I do what I love and I love what I do.” Ann has 20+ years of building lasting relationships and producing exceptional results, spanning three continents and infinite positive experiences. This has deepened her knowledge base, strengthened her skill set, and honed her ability to adapt and thrive in diverse cultural settings.

Ann is at her best in environments where the pressure is on to deliver and deliver now. Ann finds challenge in starting something new, or in digging in and fixing what is broken. To turn around an area to deliver on its results and commitments while developing and energizing the people making it happen is where she excels and finds true accomplishment.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram