David Řezníček

Člen poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

CEO v Premium Design Group, zakladatel a partner ve společnosti KONSEPTI, předseda představenstva Reforma a Room

Inside of Life – Interiéry našich bytů, domů, kanceláří jsou vnějším odrazem našeho vnitřního života – naší duše, naší integrity, naší nálady nebo fáze našeho života. Ve stejném okamžiku architektura a interiéry našich veřejných budov vyprávějí něco o našich kulturních kořenech, vzdělání, etice, odvaze a sebevědomí. A díky tomu je naše profese a podnikání fascinující, kreativní a nikdy nudné.

Davidovo zaměření je: Interiérový design jako podstatná součást naší osobnosti, důležitá součást naší značky, kultura a obchodní úspěch.
CEO of Premium Design Group, Founder and partner at KONSEPTI, Chairman of Reforma and Room

Inside of Life - Interiors of our apartments, houses, offices are simply an external reflection of our inside life - our soul, our integrity, our mood or phase of our life. In the same moment architecture and interiors of our public buildings tell something about our cultural roots, education, ethics, courage and self-confidence. And this all makes our profession and business fascinating, creative and never boring.

David’s specialties are: Interior design as a substantial part of our personality, important part of our brand, culture and effective business success.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram