Pavel Iványi

Člen poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Ředitel Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pavel je angažovaný, inovativní a na výsledky zaměřený generální manažer. Je nezávislý a orientovaný na výkon. Pavel má 30 let zkušeností ve společnostech jako Van Gansewinkel, G4S, AB Facility a DRFG, během kterých vždy kladl důraz na inovace produktů a služeb.

Pavel se narodil a vyrůstal v Československu, v roce 1976 se přestěhoval do Nizozemska, kde žil 27 let v Amsterdamu. Do České republiky se vrátil v roce 2003. Pavel hovoří pěti jazyky a působí v mezinárodním měřítku.

Pavel je také prezidentem NCCC Traders by Nature, Nizozemsko-české obchodní komory.
Director FNUSA International Clinical Research Centre

Pavel is a committed, innovative and result-driven general manager. He is independent, with a strong drive to deliver. With a strong focus on product and service innovation, Pavel has 30 years experience in the service industry with companies such as Van Gansewinkel, G4S, 
AB Facility and DRFG.

Pavel was born and raised in Czechoslovakia and moved to the Netherlands in 1976 where he lived in Amsterdam for 27 years. Moved to the Czech Republic in 2003. Pavel speaks five languages, and operates internationally.

Pavel is also President of the NCCC Traders by Nature, the Netherlands-Czech Chamber of Commerce.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram