Petr Zelenka

Člen poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Ředitel a zakladatel společnosti Hackerly

Petr je zakladatel mezinárodní koučinkové společnosti Hackerly (v tzv. Joint Business Relationship s PwC) specializující se na organizační design, rozvoj lídrů, týmů a firemní kultury.

Vedl agilní transformace pro Philip Morris CEE nebo HomeCredit a pracoval v 8 zemích pro společnosti jako např: MSD, Philips, ING, Ikea, T-Mobile atd.

Nejen jako Google Mentor školí, koučuje a konzultuje - již prošlo pod rukama přes 5000 lidí od startupů po korporace.

Nedávno vyvinul unikátní Peer Coaching metodu, která umožňuje učit se spolu/od sebe v malých skupinách, budovat silný network, vztahy a individuálně rozvíjet leadership a soft skills u sebe i svých týmů.
Founder & CEO Hackerly at PWC

Petr is the founder of the international coaching company Hackerly (in a so-called Joint Business Relationship with PwC), specializing in organizational design, development of leaders, teams and corporate culture.

He led agile transformations for Philip Morris CEE and HomeCredit and worked in 8 countries for companies such as MSD, Philips, ING, Ikea and T-Mobile.

Not only as a Google Mentor, he trains, coaches and consults - over 5,000 people from startups to corporations have already passed through Petr's programmes.

He has recently developed a unique Peer Coaching method that allows people to learn together / from each other in small groups, build a strong network, relationships and individually develop leadership and soft skills in themselves and their teams.

Petr's mission today is "to make top leadership development accessible to everyone."
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram