Soňa Jonášová

Členka poroty

/ Jury Member

O mNĚ

  About me    

Zakladatelka Českého institutu cirkulární ekonomiky

Soňa založila a v současnosti řídí Institut cirkulární ekonomiky, INCIEN, který působí také na Slovensku již od roku 2016. Cílem INCIEN je aktivně informovat, propagovat a pomáhat s implementací principů cirkulární ekonomiky na všech úrovních od implementace evropského legislativního balíčku o oběhovém hospodářství až k praktickému provádění na úrovni společností, obcí a regionů.

Soňa se zaměřuje hlavně na uzavírání biologických a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti, což jsou oblasti ovlivňující zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, rozvoj nových ekonomik, nakládání s odpady a ekologické inovace.
Founder of the Czech Institute of Circular Economy

Soňa founded and is currently managing the Institute of Circular Economics, INCIEN, which has also been operating in Slovakia since 2016. The aim of INCIEN is to actively enlighten, promote and assist with the implementation of circular economy principles at all levels from the implementation of the European legislative package on circular economy to practical implementation at the level of companies, municipalities and regions.

Soňa mainly focuses on closing biological cycles and technical cycles in the framework of sustainable development of society, which are areas affecting agriculture, forestry, water management, development of new economies, waste management and eco-innovation.
Zpět k porotě/ Back to Jury ...
earthcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram